Struktura projektu

Plan działań:

Etap 1. Wybór biomateriałów (1-9 miesięcy)

Celem jest wybór optymalnych biomateriałów dla dwufazowych i strefowych konstrukcji dla inżynierii tkankowej.

Etap 2. Wybór komórek (1-12 miesięcy)

Celem jest wybór czynników biologicznych oraz rodzaju komórek dla kości i tkanki chrzęstnej. Przeprowadzone zostaną badania in vitro komórek, po czym zostaną umieszczone w odpowiednim rusztowaniu.

Etap 3. Drukowanie 3D skafoldu (3-21 miesięcy)

Celem jest opracowanie technologii do wytwarzania bioaktywnych rusztowań 3D z wewnętrzną i jak zewnętrzną kontrolowaną geometrią, składem chemicznym, właściwościami mechanicznymi i aktywnością biologiczną.

Etap 4.Rozwój nanowłókien (3-21 miesięcy)

Celem jest opracowanie technologii do wytwarzania bioaktywnych nanowłókien z wymaganą geometrią i właściwościami, charakterystyką rozwoju i oceną biologiczną.

Etap 5. Drukowanie 3D komórek (3-21 miesięcy)

Celem jest opracowanie technologii druku trójwymiarowego dla wybranego typu komórek zamkniętych w hydrożelu.

Etap 6. Rozwój chrzęstno-kostnego 3D skafoldu (15-36 miesięcy)

Celem jest opracowanie i scharakteryzowanie trójwymiarowego skafoldu służącego jako model in vitro do wad chrzęstno-kostnych lub jako prototyp do regeneracji ubytków kostnych.

Etap 7. Oszacowanie konstruktu In vitro (21-36 miesięcy)

Celem jest opracowanie metody oceny in vitro i badań biologicznych modeli dla uszkodzeń chrzęstno-kostnych. Architektura ECM będzie oceniana za pomocą SEM, TEM, mikro-CT, mikroskopii nieliniowej oraz w oparciu o technologię ion beam/SEM.

Etap 8. Ocena In vivo skafoldów (21-36 miesięcy)

Celem jest opracowanie metody oceny in vivo skafoldu. Badanie zostanie przeprowadzone na króliku. Ponadto zostanie przeprowadzona ocena makroskopowa, badania mikroskopowe po odwapnieniu oraz mikroskopia elektronowa dla wybranych próbek tkanki.

questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей
questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей