O projekcie

“Tissue engineering of osteochondral implants for joint repair”

 

Projekt polsko-norweski dotyczący obszaru zdrowia będącego jednym z priorytetowych badań skupionych na regeneracji tkanki chrzęstnej.
Projekt ma na celu opracowanie metod leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów za pomocą multidyscyplinarnych nauk, takich jak: inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna. Aby to osiągnąć korzysta się z najnowszych osiągnięć w nauce o materiałach i nanotechnologii. Wytworzenie skafoldu przypominającego budową i funkcją tkankę chrzęstną w stawie kolanowym będzie możliwe przy użyciu połączenia metod drukowania 3D, elektroprzędzenia i nanoszenia komórek w trójwymiarowy skafold. Przeprowadzenie testów in-vitro i in-vivo pozwoli na ocenę opracowanej konstrukcji skafoldu. 
Efekt końcowy projektu – nowatorski skafold używany jako:

  • przedstawiciel modelu in vitro defektów tkanki chrzęstnej
  • prototyp medycznego produktu inżynierii tkankowej do naprawy uszkodzeń stawu

 

Całkowity koszt projektu: 3 277 776 PLN

 

questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей
questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей