Kontakt


Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Warszawska,
ul. Wołoska 141,
02-507 Warszawa (Polska).

IPPT PAN
ul. Pawińskiego 5B; 02-106 Warszawa, Polska
(drugie piętro)


Oslo University Hospital

PO Box 4950 Nydalen,

0424, Oslo, Norwegia

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/english_/Sider/contact.aspx

questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей
questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей