»

Kwi 22

Rozpoczęcie projektu!

Projekt oficjalnie rozpoczął się w sierpniu 2013 roku. Grant podlega Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

Więcej o współpracy polsko-norweskiej można przeczytać tutaj: http://ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/

Koniec projektu jest szacowany na luty 2016 roku.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowej metody leczenia zwyrodnienia stawów człowieka z zastosowaniem inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. Wytworzony zostanie nowy przeszczepialny narząd (produkt inżynierii tkankowej) do naprawy ubytków kostno-chrzęstnych w stawach wykorzystując wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, nanotechnologii, oraz biologii komórki i technik obrazowania. Zakłada się, że kombinacja metod 3D drukowania komórek i rusztowań oraz użycie zaawansowanych biomateriałów, komórek somatycznych oraz czynników różnicujących pozwolą otrzymać bio-mimetyczny implant zawierający różne warstwy reprezentujące właściwą chrząstkę szklistą, warstwę zwapniałą chrząstki i tkankę podchrzęstną. Zaawansowane modelowanie numeryczne oraz metody charakteryzowania biomateriałów będą również użyte w celu opracowania innowacyjnego 3D warstwowego rusztowania tkankowego o zbliżonej do naturalnej chrząstki strukturze, kontrolowanej porowatości oraz odpowiednich właściwościach mechanicznych. Badania komórkowe oraz badania na modelach zwierzęcych umożliwią przedkliniczną ocenę opracowanego produktu inżynierii tkankowej do regeneracji ubytków kostno-chrzęstnych w stawach człowieka.

questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей
questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей