«

»

Kwi 22

Konferencja otwierająca dla projektów z konkursów Core 2012 Call i CCS 2013 Call

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza zorganizował wspólną konferencję otwierającą dla projektów realizowanych w ramach konkursów Core 2012 Call i CCS 2013 Call. Celem była prezentacja projektów, które otrzymały dofinansowanie we wspomnianych konkursach.

Spotkanie odbyło się 23 kwietnia 2014 roku w Warszawie.

Konferencja trwała jeden dzień i składała się z części wspólnej (spotkanie z przedstawicielami NCBR i innych instytucji zaangażowanych w program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza) i panelowej (krótkie prezentacje realizowanych projektów).

Więcej informacji i agenda spotkania.

questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей
questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей